@       سوالات آزمون استان تهران                  پاسخنامه 

@       سوالات آزمون استان البرز                     پاسخنامه

@       سوالات آزمون استان مرکزی              پاسخنامه         پاسخنامه تشریحی 

@       سوالات آزمون استان گیلان                         پاسخنامه         پاسخنامه تشریحی 

@       سوالات آزمون استان ایلام                پاسخنامه            پاسخنامه تشریحی 

@       سوالات آزمون استان کرمانشاه       پاسخنامه                پاسخنامه تشریحی 

@       سوالات آزمون استان قم                      پاسخنامه           پاسخنامه تشریحی

@       سوالات آزمون استان کرمان                    پاسخنامه

@       سوالات آزمون استان هرمزگان             پاسخنامه              پاسخنامه تشریحی 

@       سوالات آزمون استان بوشهر                  پاسخنامه

@       سوالات آزمون استان اصفهان               پاسخنامه              پاسخنامه تشریحی 

@       سوالات آزمون استان زنجان                   پاسخنامه

@       سوالات آزمون استان اردبیل               پاسخنامه

@       سوالات آزمون استان آذربایجان شرقی

@       سوالات آزمون استان آذربایجان غربی                 پاسخنامه

@       سوالات آزمون استان چهارمحال و بختیاری               پاسخنامه      پاسخنامه تشریحی 

@       سوالات آزمون استان سیستان و بلوچستان               پاسخنامه

@       سوالات آزمون استان های خراسان جنوبی و شمالی           پاسخنامه

@       سوالات آزمون استان فارس

@       سوالات آزمون استان کهکیلویه                                         پاسخنامه

@       1سوالات آزمون استان گلستان                           پاسخنامه

@       2سوالات آزمون استان خراسان                         پاسخنامه

@       3سوالات آزمون استان یزد                             پاسخنامه